Referentiegids voor de programmeur

Zend Framework

2006-07-11


Inhoudsopgave

1. Zend
1.1. Inleiding
1.2. Zend::loadFile()
1.3. Zend::loadClass()
1.4. Zend::loadInterface()
1.5. Zend::isReadable()
1.6. Zend::dump()
1.7. Zend::register()
1.8. Zend::registry()
2. Zend_Controller
2.1. Overzicht
2.1.1. Inleiding
2.1.2. Route Process
2.1.3. Dispatch Token
2.1.4. Dispatch Process
2.2. Om te beginnen
2.2.1. Inleiding
2.2.2. Server Configuratie
2.2.3. Bootstrap Bestand
2.2.4. Mappenstructuur
2.2.5. IndexController
2.3. Onderklassen
2.3.1. Inleiding
2.3.2. Overeenkomsten
2.3.3. Router Interface
2.3.4. Dispatcher Interface
2.4. Plugins
2.4.1. Inleiding
3. Zend_Db
3.1. Zend_Db_Adapter
3.1.1. Inleiding
3.1.2. Quoting tegen SQL Injectie
3.1.3. Directe Queries
3.1.4. Transacties
3.1.5. Rijen Invoegen
3.1.6. Rijen updaten
3.1.7. Rijen Verwijderen
3.1.8. Rijen Halen
3.2. Zend_Db_Select
3.2.1. Inleiding
3.2.2. Kolommen FROM een tabel
3.2.3. Kolommen van geJOINde tabellen
3.2.4. WHERE voorwaarden
3.2.5. GROUP BY clausule
3.2.6. HAVING voorwaarden
3.2.7. ORDER BY clausule
3.2.8. LIMIT per Count en Offset
3.2.9. LIMIT per Pagina en Count
3.3. Zend_Db_Table
3.3.1. Inleiding
3.3.2. Om te beginnen
3.3.3. Tabelnaam en Primaire Key
3.3.4. Rijen invoegen
3.3.5. Rijen updaten
3.3.6. Rijen verwijderen
3.3.7. Rijen vinden per primaire key
3.3.8. Eén enkele rij ophalen
3.3.9. Meerdere rijen ophalen
3.3.10. Domein Logica Invoegen
3.4. Zend_Db_Table_Row
3.4.1. Inleiding
3.4.2. Een rij ophalen
3.4.3. Waarden wijzigen
3.5. Zend_Db_Table_Rowset
3.5.1. Inleiding
3.5.2. Een Rowset verkrijgen
3.5.3. Door de Rowset lopen
4. Zend_Feed
4.1. Inleiding
4.2. Feeds importeren met Zend_Feed
4.3. Feeds verkregen van Web Paginas
4.4. Een RSS Feed lezen
4.5. Een Atom Feed lezen
4.6. Een enkele Atom entry lezen
4.7. Feed en Entry structuren wijzigen
4.8. Aangepaste Feed en Entry klassen
5. Zend_Filter
5.1. Zend_Filter
5.1.1. Inleiding
5.1.2. Gebruik
5.2. Zend_Filter_Input
5.2.1. Inleiding
5.2.2. Werkingstheorie
5.2.3. Gebruik
6. Zend_Http
6.1. Zend_Http_Client
6.1.1. Inleiding
6.1.2. Basis GET verzoeken met gespecificeerde HTTP Headers
6.1.3. Multidomein verzoeken
6.1.4. De HTTP Timeout wijzigen
6.1.5. Dynamisch HTTP Headers zetten
6.1.6. POST, PUT en DELETE HTTP verzoeken maken
6.2. Zend_Http_Response
6.2.1. Inleiding
7. Zend_Json
7.1. Inleiding
7.2. Basisgebruik
7.3. JSON Objecten
8. Zend_Log
8.1. Inleiding
8.2. Loggen naar een enkele Log
8.3. Log Levels
8.4. Geavanceerd Loggen: Meerdere Loggers
9. Zend_Mail
9.1. Inleiding
9.2. E-mail sturen via SMTP
9.3. Meerdere e-mails sturen via een SMTP verbinding
9.4. Verschillende Transporten gebruiken
9.5. HTML E-Mail
9.6. Bijlagen
9.7. Geadresseerde bijvoegen
9.8. De MIME Boundary controleren
9.9. Bijkomende Headers
9.10. Character Sets
9.11. Encoding
9.12. SMTP Authentificatie
10. Zend_Mime
10.1. Inleiding
10.1.1. Statische Methodes en Constanten
10.1.2. Zend_Mime Instantiëren
10.2. Zend_Mime_Message
10.2.1. Inleiding
10.2.2.
10.2.3. MIME Delen Toevoegen
10.2.4. Boundary afhandeling
10.2.5. Een string parsen om een Zend_Mime_Message object te maken (experimenteel)
10.3. Zend_Mime_Part
10.3.1. Inleiding
10.3.2. Instantiëring
10.3.3. Methodes om een berichtdeel naar een string te schrijven
11. Zend_Pdf
11.1. Inleiding
11.2. Maken en laden van PDF documenten
11.3. Wijzigen van het PDF document opslaan
11.4. Document pagina's
11.5. Tekenen
11.5.1. Geometrie
11.5.2. Kleur
11.5.3. Vormen tekenen
11.5.4. Tekst schrijven
11.5.5. Lettertypes gebruiken
11.5.6. Beelden tekenen
11.5.7. Lijnstijl tekenen
11.5.8. Vulstijl
11.5.9. Rotaties
11.5.10. Opslaan/herstellen van een grafische staat
11.5.11. Clipping draw area
11.5.12. Stijlen
11.6. Een gebruiksvoorbeeld voor de Zend_Pdf module
12. Zend_Search
12.1. Overzicht
12.1.1. Inleiding
12.1.2. Document en Veld Objecten
12.1.3. Veld Types Begrijpen
12.2. Indexes Bouwen
12.2.1. Een Nieuwe Index Maken
12.2.2. Index Updaten
12.2.3. Documenten updaten
12.3. Het doorzoeken van een index
12.3.1. Opbouwen van Queries
12.3.2. Zoek resultaten
12.3.3. Resultaten Scoring
12.4. Query Types
12.4.1. Term Query
12.4.2. Multi-Term Query
12.4.3. Phrase Query
12.5. Karakterset.
12.5.1. Support voor UTF-8 en single-byte karaktersets.
12.6. Uitbreidbaarheid
12.6.1. Tekst analysator
12.6.2. Score Algorithmes
12.6.3. Opslag containers
12.7. Interoperatie met Java Lucene
12.7.1. Bestandsformaten
12.7.2. Index Map
12.7.3. Java Broncode
12.7.4. LuceneIndexCreation.jar gebruiken
13. Zend_Service
13.1. Inleiding
13.2. Zend_Service_Rest
13.2.1. Inleiding
13.3. Zend_Service_Amazon
13.3.1. Inleiding
13.3.2. Landcodes
13.3.3. Een specifiek item opzoeken met ASIN code
13.3.4. Amazon Item zoekopdrachten uitvoeren
13.3.5. De Alternatieve Query API gebruiken
13.3.6. Zend_Service_Amazon Klassen
13.4. Zend_Service_Flickr
13.4.1. Inleiding voor het zoeken in Flickr
13.4.2. Flickr gebruikers vinden
13.4.3. Flickr beelddetails opvragen
13.4.4. Zend_Service_Flickr Klassen
13.5. Zend_Service_Yahoo
13.5.1. Inleiding
13.5.2. Het web doorzoeken met Yahoo!
13.5.3. Beelden vinden met Yahoo!
13.5.4. Plaatselijke bedrijven en diensten vinden met Yahoo!
13.5.5. Yahoo! News zoeken
13.5.6. Zend_Service_Yahoo Klassen
14. Zend_View
14.1. Inleiding
14.1.1. Controller Script
14.1.2. View Script
14.2. Controller Scripts
14.2.1. Variabelen toewijzen
14.2.2. Een View Script weergeven
14.2.3. View Script Paden
14.3. View Scripts
14.3.1. Escaping Output
14.3.2. Template Systemen
14.4. View Helpers
14.4.1. Initiële Helpers
14.4.2. Helper Paden
14.4.3. Je eigen Helpers schrijven
15. Zend_XmlRpc
15.1. Inleiding
15.2. Zend_XmlRpc_Client
15.2.1. Inleiding
15.2.2. Parameters gebruiken
15.2.3. Hints geven voor parameter types
15.2.4. Het antwoord terugkrijgen
A. Zend Framework Programmeer Standaard
A.1. Overzicht
A.1.1. Bereik
A.1.2. Doelen
A.2. PHP Bestandsformattering
A.2.1. Algemeen
A.2.2. Indenting
A.2.3. Maximale regellengte
A.2.4. Regeleinde
A.3. Benamingsovereenkomst
A.3.1. Klassen
A.3.2. Interfaces
A.3.3. Bestandsnamen
A.3.4. Functies en methodes
A.3.5. Variabelen
A.3.6. Constanten
A.4. Codestijl
A.4.1. PHP Code Afbakening
A.4.2. Strings
A.4.3. Arrays
A.4.4. Klassen
A.4.5. Functies en Methodes
A.4.6. Control Statements
A.4.7. Inline Documentatie
B. Auteursrechtinformatie
Register

Lijst van tabellen

12.1. Zend_Search_Lucene_Field Types
13.1. Zend_Service_Amazon_Item Eigenschappen
13.2. Zend_Service_Amazon_Image Eigenschappen
13.3. Zend_Service_Amazon_OfferSet Eigenschappen
13.4. Zend_Service_Amazon_Offer Eigenschappen
13.5. Zend_Service_Amazon_SimilarProduct Eigenschappen
13.6. Zend_Service_Amazon_Accessories Eigenschappen
13.7. Zend_Service_Amazon_CustomerReview Eigenschappen
13.8. Zend_Service_Amazon_EditorialReview Eigenschappen
13.9. Zend_Service_Amazon_Listmania Eigenschappen
13.10. Zend_Service_Flickr_ResultSet Eigenschappen
13.11. Zend_Service_Flickr_Result Eigenschappen
13.12. Zend_Service_Flickr_Image Eigenschappen
13.13. Zend_Service_Yahoo_ResultSet
13.14. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet Eigenschappen
13.15. Zend_Service_Yahoo_Result Eigenschappen
13.16. Zend_Service_Yahoo_WebResult Eigenschappen
13.17. Zend_Service_Yahoo_ImageResult Eigenschappen
13.18. Zend_Service_Yahoo_LocalResult Eigenschappen
13.19. Zend_Service_Yahoo_NewsResult Eigenschappen
13.20. Zend_Service_Yahoo_Image Eigenschappen
15.1. PHP-eigen waarden convertie naar XML-RPC types
15.2. Zend_XmlRpc_Value objecten die de XML-RPC types voorstelt

Lijst van voorbeelden

4.1. Zend_Feed laten werken met RSS Feed Data
4.2. Basisgebruik van een Atom Feed
4.3. Een alleenstaande entry van een Atom Feed lezen
4.4. Het Entry Object Direct gebruiken voor een Single-Entry Atom Feed
4.5. Wijzigen van een bestaande Feed Entry
4.6. Een Atom Entry met elementen van een aangepaste namespace
4.7. De Atom Entry Class uitbreiden met aangepaste Namespaces
6.1. Een basis GET verzoek maken
6.2. Een Basis Zend_Http_Client maken
6.3. Meerdere Headers sturen
6.4. Multidomein verzoek
6.5. POST data verzenden met Zend_Http_Client
6.6. Met HTTP antwoorddata werken
9.1. Eenvoudige E-mail met Zend_Mail
9.2. E-mail sturen via SMTP
9.3. Meerdere e-mails sturen via een SMTP verbinding
9.4. Verschillende Transporten gebruiken
9.5. HTML E-Mail zenden
9.6. E-mails met bijlagen
9.7. De MIME Boundary veranderen
9.8. E-mailbericht Headers toevoegen
11.1. Maak een nieuw of laad een bestaand PDF document
11.2. Een bepaalde revisie van een document opvragen
11.3. Een PDF document opslaan
11.4. PDF pagina management
11.5. Een standaard lettertype maken
11.6. Beelden tekenen
11.7. Zend_Pdf module voorbeeld
12.1. Custom tekst Analysator
13.1. Een basis REST verzoek
13.2. Amazon doorzoeken met de traditionele API
13.3. Amazon doorzoeken met de Query API
13.4. Een Amazon Web Service land kiezen
13.5. Een specifiek Amazon item ophalen per ASIN
13.6. Uitvoeren van Amazon Item Zoekopdrachten
13.7. Doorzoek Amazon met gebruik van de Alternatieve Query API
13.8. Eenvoudige Flickr Photo zoekopdracht
13.9. Een Flickr gebruiker vinden door middel van zijn e-mailadres
13.10. Flickr beelddetails verkrijgen
13.11. Het web doorzoeken met Yahoo!
13.12. Beelden vinden met Yahoo!
13.13. Plaatselijke bedrijven en diensten vinden met Yahoo!
13.14. Yahoo! News zoeken
15.1. Een basis XML-RPC verzoek
15.2. Een XML-RPC service aanroepen met type hints