3.4. Zend_Config_Xml

3.4.1. Wprowadzenie

Klasa Zend_Config_Xml umożliwia programistom przechowywanie danych konfiguracyjnych w plikach XML i uzyskanie dostępu do nich jak do właściwości obiektu za pomocą Zend_Config.

Przykład 3.4. Dane konfiguracyjne przechowywane w plikach XML

Ten przykład pokazuje proste użycie klasy Zend_Config_Xml do ładowania danych konfiguracyjnych z plików XML. Załóżmy, że mamy następujące dane konfiguracyjne w pliku /path/to/config.xml:

<?xml version="1.0"?>
<config>
  <production>
    <webhost>www.example.com</webhost>
    <database>
      <type>pdo_mysql</type>
      <host>db.example.com</host>
      <username>dbuser</username>
      <password>secret</password>
      <name>dbname</name>
    </database>
  </production>
  <staging extends="production">
    <database>
      <host>dev.example.com</host>
      <username>devuser</username>
      <password>devsecret</password>
    </database>
  </staging>
</config>  

Dziedziczenie jest obsługiwane w składni pliku XML przez użycie atrybutu extends. Wartością klucza extends powinna być nazwa sekcji z której ma dziedziczyć nowa sekcja. Dane konfiguracyjne są wtedy ładowane z pliku XML w taki sposób:

<?php
require_once 'Zend/Config.php';
require_once 'Zend/Config/Xml.php';

$config = new Zend_Config(Zend_Config_Xml::load('/path/to/config.xml', 'staging'));

echo $config->database->host; // wyświetla "dev.example.com"
?>      

[Notatka] Notatka
Wartości danych konfiguracyjnych z Zend_Config_Xml są zawsze traktowane jako łańcuchy znaków.