11.6. Załączniki

Pliki mogą być dołączone do e-maila za pomocą metody addAttachment(). Domyślnie Zend_Mail założy, że załącznik jest obiektem binarnym (application/octet-stream), który będzie zakodowany w base64. Te założenie może być nadpisane przez przekazanie opcjonalnych parametrów do metody addAttachment():

Przykład 11.6. Wiadomości e-mail z załącznikami

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
// tworzymy wiadomość
$mail->addAttachment($someBinaryString);
$mail->addAttachment($myImage, 'image/gif', Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE, Zend_Mime::ENCODING_8BIT);
?>   

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad częścią MIME wygenerowaną dla tego załącznika możesz użyć wartości zwróconej przez addAttachment() aby zmodyfikować jej atrybuty. Metoda addAttachment() zwraca obiekt Zend_Mime_Part:

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();

$at = $mail->addAttachment($myImage); 
$at->type        = 'image/gif'; 
$at->disposition = Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE; 
$at->encoding    = Zend_Mime::ENCODING_8BIT; 
$at->filename    = 'test.gif'; 

$mail->send();
?>