11.8. Pole rozgraniczające MIME

W wieloczęściowej wiadomości pole rozgraniczające MIME używane do oddzielania różnych części wiadomości zwykle jest generowane losowo. W niektórych przypadkach możesz chciec określić jakie wartości ma mieć pole rozgraniczające. Możesz to zrobić używając metody setMimeBoundary() jak w poniższym przykładzie:

Przykład 11.7. Zmiana pola rozgraniczającego MIME

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
$mail->setMimeBoundary('=_' . md5(microtime(1) . $someId++);
// tworzymy wiadomość
?>