11.9. Dodatkowe nagłówki

Dodatkowe nagłówki wiadomości mogą być ustawione za pomocą metody addHeader(). Wymaga ona dwóch parametrów: nazwy nagłówka oraz jej wartości. Trzeci opcjonalny parametr decyduje o tym, czy nagłówek powinien mieć jedną czy wiele wartości:

Przykład 11.8. Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
$mail->addHeader('X-MailGenerator', 'MyCoolApplication');
$mail->addHeader('X-greetingsTo', 'Mom', true); // wiele wartości
$mail->addHeader('X-greetingsTo', 'Dad', true);
?>