11.11. Kodowanie

Treści wiadomości w formacie Text oraz HTML są domyślnie kodowane przy użyciu mechanizmu quotedprintable. Wszystkie inne załączniki są kodowane za pomocą base64 jeśli inne kodowanie nie zostało wybrane podczas wywołania metody addAttachment() lub nie zostało później dodane do obiektu MIME. Kodowania 7Bit oraz 8Bit obecnie działają jedynie z danymi binarnymi.

Zend_Mail_Transport_Smtp koduje linie zaczynając je jedną lub dwoma kropkami, więc wiadomość nie łamie zasad protokołu SMTP.