11.10. Zestawy znaków

Zend_Mail nie sprawdza poprawności zestawu znaków poszczególnych części wiadomości. Kiedy tworzymy instancję Zend_Mail, możemy wybrać zestaw znaków dla wiadomości. Domyślny to iso-8859-1. Aplikacja musi zapewnić to, żeby wszystkie części dodane do obiektu wiadomości miały zawartośc zakodowaną w prawidłowym zestawie znaków. Kiedy tworzymy nową część wiadomości, możemy użyć innego zestawu znaków dla każdej z części.

[Notatka] Notatka
Zestawy znaków mają jedynie zastosowanie dla części wiadomości które są w formacie tekstowym.