11.2. Wysyłanie przez SMTP

Aby wysłać mail przez SMTP, obiekt Zend_Mail_Transport_Smtp musi być utworzony i zarejestrowany w obiekcie Zend_Mail zanim zostanie wywołana metoda send(). Dla kolejnych wywołań Zend_Mail::send() w tym skrypcie będzie także użyty transport SMTP:

Przykład 11.2. Wysyłanie e-maila przez SMTP

<?php
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.example.com');
Zend_Mail::setDefaultTransport($tr);
?>   

Metoda setDefaultTransport() oraz konstruktor Zend_Mail_Transport_Smtp nie są czasochłonne. Te dwie linie mogą być wykonane w czasie przygotowania skryptu (np. w pliku config.inc czy w podobnym) w celu skonfigurowania zachowania klasy Zend_Mail w reszcie skryptu. To utrzymuje informacje konfiguracyjne poza logiką aplikacji - to czy wiadomości mają być wysyłane przez SMTP czy przez funkcję PHP mail(), jaki serwer poczty ma być użyty itp.