11.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP

Domyślnie, połączenie SMTP jest tworzone za każdym razem gdy wysyłamy e-mail. Jeśli chcesz wysłać wiele wiadomości za pomocą jednego połączenia SMTP możesz użyć funkcji connect(). Jeśli transport ma już utworzone połączenie przez wywołaniem metody send(), będzie ono użyte i nie będzie zamknięte:

Przykład 11.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
// tworzymy wiadomość
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.example.com');
Zend_Mail::setDefaultTransport($tr);
$tr->connect();
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {    
$mail->send();
}
$tr->disconnect();
?>