12.3. Zend_Mime_Part

12.3.1. Wprowadzenie

Ta klasa reprezentuje pojedynczą część wiadomości MIME. Zawiera ona aktualną zawartość części wiadomości oraz informacje o jej kodowaniu, typie oraz o oryginalej nazwie pliku. Dostarcza ona metody do generowania łańcuchów znaków z przechowywanych danych. Obiekty Zend_Mime_Part mogą być dodane do Zend_Mime_Message aby zebrać kompletną wieloczęściową wiadomość.

12.3.2. Tworzenie instancji

Obiekt Zend_Mime_Part jest tworzony z łańcuchem znaków zawierającym część wiadomości podanym jako parametr konstruktora. Domyślny typ to OCTET-STREAM, a kodowanie to 8Bit. Po utworzeniu obiektu Zend_Mime_Part, jego podstawowe atrybuty mogą być zmienione bezpośrednio:

<?php      
public $type = ZMime::TYPE_OCTETSTREAM;
public $encoding = ZMime::ENCODING_8BIT;
public $id;
public $disposition;
public $filename;
public $description;
public $charset;
?>

12.3.3. Metody do renderowania części wiadomości do łańcucha znaków

->getContent() zwraca zawartość MimePart zakodowaną jako łańcuch znaków przy użyciu kodowania określonego w atrybucie $encoding. Poprawne wartości to ZMime::ENCODING_*. Konwersje zestawów znaków nie są przeprowadzane.

->getHeaders() zwraca nagłówki Mime dla zawartości MimePart wygenerowane na podstawie informacji zawartych w publicznie dostępnych atrybutach. Przed wywołaniem tej metody, atrybuty obiektu muszą być poprawnie zdefiniowane.

 • $charset musi określać aktualny zestaw znaków zawartości, jeśli jest ona typu tekstowego (Text lub HTML).
 • $id może być ustawiony aby identyfikować obrazy wstawione bezpośrfednio w kodzie wiadomości HTML.
 • $filename zawiera nazwę pliku która będzie mu nadana gdy będzie on ściągany.
 • $disposition określa czy plik powinien być traktowany jako załącznik, czy powinien być użyty bezpośrednio w wiadomości HTML.
 • $description jest używane jedynie dla celów informacyjnych.