Rozdział 12. Zend_Mime

Spis treści

12.1. Zend_Mime
12.1.1. Wprowadzenie
12.1.2. Metody statyczne i stałe
12.1.3. Tworzenie instancji Zend_Mime
12.2. Zend_Mime_Message
12.2.1. Wprowadzenie
12.2.2. Tworzenie instancji
12.2.3. Dodawanie części MIME
12.2.4. Obsługa pola rozgraniczającego (boundary)
12.2.5. Tworzenie obiektu Zend_Mime_Message z łańcucha znaków. (eksperymentalne)
12.3. Zend_Mime_Part
12.3.1. Wprowadzenie
12.3.2. Tworzenie instancji
12.3.3. Metody do renderowania części wiadomości do łańcucha znaków

12.1. Zend_Mime

12.1.1. Wprowadzenie

Zend_Mime jest klasą wspierającą obsługę wielczęściowych wiadomości MIME. Jest ona używana przez klasy Zend_Mail oraz Zend_Mime_Message i może być używana przez aplikacje wymagające wsparcia MIME.

12.1.2. Metody statyczne i stałe

Zend_Mime zapewnia zbiór prostych statycznych metod do pracy z MIME:

 • Zend_Mime::isPrintable(): Zwraca TRUE jeśli podany łańcuch znaków nie zawiera niedrukowalnych znaków. W przeciwnym razie zwraca FALSE.
 • Zend_Mime::encodeBase64(): Koduje łańcuch znaków używając kodowania base64.
 • Zend_Mime::encodeQuotedPrintable(): Koduje łańcuch znaków używając mechanizmu quoted-printable.

Zend_Mime definiuje zbiór stałych używanych z wiadomościami MIME:

 • Zend_Mime::TYPE_OCTETSTREAM: 'application/octet-stream'
 • Zend_Mime::TYPE_TEXT: 'text/plain'
 • Zend_Mime::TYPE_HTML: 'text/html'
 • Zend_Mime::ENCODING_7BIT: '7bit'
 • Zend_Mime::ENCODING_8BIT: '8bit';
 • Zend_Mime::ENCODING_QUOTEDPRINTABLE: 'quoted-printable'
 • Zend_Mime::ENCODING_BASE64: 'base64'
 • Zend_Mime::DISPOSITION_ATTACHMENT: 'attachment'
 • Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE: 'inline'

12.1.3. Tworzenie instancji Zend_Mime

Kiedy tworzony jest obiekt Zend_Mime, zapisywane jest pole rozgraniczające MIME (MIME boundary) i jest ono używane we wszystkich następnych wywołaniach metod tego obiektu. Jeśli konstruktor jest wywołany z łańcuchem znaków w parametrze, to ta wartość jest używana jako pole rozgraniczające MIME. W przeciwnym razie generowane jest losowe pole rozgraniczające.

Obiekt Zend_Mime ma takie metody:

 • boundary(): Zwraca wartość pola rozgraniczającego MIME.
 • boundaryLine(): Zwraca kompletną linię z polem rozgraniczającym MIME.
 • mimeEnd(): Zwraca końcową linię z polem rozgraniczającym MIME.