Rozdział 17. Zend_XmlRpc

Spis treści

17.1. Wprowadzenie
17.2. Zend_XmlRpc_Client
17.2.1. Wprowadzenie
17.2.2. Użycie parametrów
17.2.3. Informacje o parametrach
17.2.4. Uzyskiwanie odpowiedzi

17.1. Wprowadzenie

XML-RPC jest zdalnym wywoływaniem procedur przy użyciu protokołu HTTP jako transportu i XML jako kodowania. XML-RPC jest zaprojektowane aby było tak proste jak to tylko możliwe, przy jednoczesnej możliwości przekazywania, przetwarzania i zwracania zaawansowanych struktur danych. Więcej informacji można uzyskać na stronie (XML-RPC).

Implementacja klientów XML-RPC (i w przyszłości serwerów XML-RPC) w Zend Framework powoduje, że użycie XML-RPC jest prostsze. Ma być one bardzo podobne do tego w rozszerzeniu PHP5 SOAP.