9.2. Podstawowe użycie

Użycie Zend_Json sprowadza się do dwóch dostępnych statycznych metod: Zend_Json::encode() oraz Zend_Json::decode().

<?php
// Odkoduj wartość:
$phpNative = Zend_Json::decode($encodedValue);

// Zakoduj wartość:
$json = Zend_Json::encode($phpNative);
?>