Rozdział 9. Zend_Json

Spis treści

9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe użycie
9.3. Obiekty JSON

9.1. Wprowadzenie

Zend_Json dostarcza wygodne metody serializowania danych PHP do formatu JSON i dekodowania z formatu JSON do PHP. Aby dowiedzieć się więcej o JSON odwiedź stronę projektu JSON.

Format JSON, JavaScript Object Notation, może być użyty do wymiany danych między JavaScript a innymi językami. Dzięki temu, że JSON może być bezpośrednio odebrany przez JavaScript jest on dużo bardziej efektywnym i lżejszym formatem wymiany danych z JavaScript niż XML.