9.3. Obiekty JSON

Kiedy kodujemy obiekt PHP jako JSON, wszystkie publiczne właściwości tego obiektu zostaną zakodowane w obiekcie JSON.

Odkodowanie obiektów JSON sprawia już lekką trudność, ponieważ obiekty Javascript prawie dokładnie odpowiadają tablicom asocjacyjnym PHP. Jedni proponują aby przekazywać identyfikator klasy, a następnie tworzyć instancję obiektu tej klasy i wypełniać ją parami klucz/wartość obiektu JSON; inni ostrzegają, że mogłoby to być istotną luką w bezpieczeństwie.

Domyślnie Zend_Json odkoduje obiekty JSON jako tablice asocjacyjne. Jednak jeśli chcesz odebrać obiekt, możesz to określić w ten sposób:

<?php
// Odkoduj obiekty jako obiekty
$phpNative = Zend_Json::decode($encodedValue, Zend_Json::TYPE_OBJECT);
?>

Wszystkie dekodowane obiekty są zwracane jako obiekty klasy StdClass z właściwościami odpowiadającymi parom klucz/wartość z obiektu JSON.

Zalecane jest aby to programista decydował o tym w jaki sposób mają być odkodowane obiekty JSON. Jeśli powinien być utworzony obiekt konkretnego typu, może być on utworzony w kodzie aplikacji, a następnie wypełniony wartościami odkodowanymi za pomocą Zend_Json.