10.4. Zaawansowane logowanie: wiele dzienników

Klasa Zend_Log umożliwia rejestrowanie do wielu dzienników. Może wysyłać wiadomośc do wszystkich dzienników lub do konkretnego dziennika.

Gdy tworzymy wiele rejestratorów, każdy z nich musi otrzymać unikalną nazwę. Rejestratory są tworzone za pomocą metody registerLogger() z nazwą rejestratora podaną jako opcjonalny argument.

W poniższym przykładzie tworzone są dwa rejestratory: jeden dla konsoli i jeden dla pliku. Zostaną one nazwane odpowiednio Konsola oraz Plik.

require_once 'Zend/Log.php';                 // Podstawowa klasa Zend_Log
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';    // Adapter rejestrowania do pliku
require_once 'Zend/Log/Adapter/Console.php'; // Adapter rejestrowania do konsoli

Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_File('/logs/framework.txt'), 'Plik');
Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_Console(), 'Konsola');