10.3. Priorytety wiadomości

Metoda Zend_Log::log() będzie rejestrować wszystkie wiadomości nadając im priorytet LEVEL_DEBUG dopóki inny priorytet nie zostanie podany jako drugi, opcjonalny argument. Następujące priorytety są dostępne jako stałe w klasie Zend_Log:

LEVEL_DEBUG     = 1
LEVEL_WARNING   = 4
LEVEL_ERROR     = 8
LEVEL_SEVERE    = 16