Rozdział 10. Zend_Log

Spis treści

10.1. Wprowadzenie
10.2. Rejestrowanie do pojedynczego dziennika
10.3. Priorytety wiadomości
10.4. Zaawansowane logowanie: wiele dzienników

10.1. Wprowadzenie

Zend_Log jest uniwersalną klasą rejestrującą. Zend_Log jest statyczną klasą, dla której nie możemy bezpośrednio utworzyć obiektu. Przechowuje ona tablicę instancji obiektów Zend_Log, po jednej dla każdego z dzienników używanych przez aplikację. Kada instancja rejestratora używa adaptera który implementuje interfejs Zend_Log_Adapter_Interface.

Aby użyć klasy Zend_Log, załaduj za pomocą funkcji include() klasę Zend_Log oraz wszystkie klasy adapterów które będą używane. Na przykład gdy aplikacja będzie rejestrowała do konsoli (domyślny bufor PHP) oraz do plików tekstowych, następujące pliki powinny być dołączone:

require_once 'Zend/Log.php';         // Podstawowa klasa Zend_Log
require_once 'Zend/Log/Adapter/Console.php'; // Adapter rejestrowania do konsoli
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';   // Adapter rejestrowania do pliku

Klasa Zend_Log może być używana w uproszczonej formie dla pojedynczego dziennika, może być skonfigurowana dla wielu dzienników, może być także używana do rejestrowania wewnętrznych operacji wielu klas Zend Framework.