11.4. Używanie innych transportów

W przypadku gdy chcesz wysłać różne e-maile poprzez różne połączenia, możesz także przekazać obiekt transportu bezpośrednio do metody send() bez wcześniejszego wywołania setDefaultTransport(). Przekazany obiekt nadpisze domyślny transport dla aktualnego wywołania send():

Przykład 11.4. Używanie innych transportów

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
// tworzymy wiadomość...
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr1 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('[email protected]');
$tr2 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('[email protected]');
$mail->send($tr1);
$mail->send($tr2);
$mail->send();  // znów używamy domyślnego transportu
?>   
[Notatka] Notatka
Dodatkowe transporty mogą być napisane poprzez zaimplementowanie interfejsu Zend_Mail_Transport_Interface.