1.8. Zend::registry()

Zwraca z rejestru obiekt lub listę obiektów.

<?php
	
registry($name=null)

?>

Jeśli parametr $name ma wartość NULL, zostaje zwrócona tablica której kluczami są nazwy obiektów a wartościami nazwy ich klas.

Jeśli parametr $name jest łańcuchem znaków, zostaje zwrócony uchwyt obiektu przypisanego do tej nazwy. Jeśli obiekt o nazwie $name nie istnieje w rejestrze zostaje wyrzucony wyjątek Zend_Exception.

Do szybkiego sprawdzenia czy obiekt istnieje w rejestrze służy metoda Zend::isRegistered().