Rozdział 1. Zend

Spis treści

1.1. Wstęp
1.2. Zend::loadFile()
1.3. Zend::loadClass()
1.4. Zend::loadInterface()
1.5. Zend::isReadable()
1.6. Zend::dump()
1.7. Zend::register()
1.8. Zend::registry()

1.1. Wstęp

Klasa Zend jest podstawową klasą Zend Framework. Została ona wydzielona według zasady DRY (Don't Repeat Yourself - Nie Powtarzaj Siebie). Klasa zawiera jedynie statyczne metody, a te metody zawierają funkcjonalność wymaganą przez wiele komponentów Zend Framework.