1.7. Zend::register()

Rejestruje obiekt w rejestrze.

<?php
	
register($name, $object)

?>

Rejestr jest mechanizmem umożliwiającym aplikacji dostęp do jednej instancji obiektu (singleton). Rejestrując obiekt w rejestrze, a następnie go odbierając zawsze otrzymamy tą samą instancję obiektu.

Parametr $name jest nazwą obiektu przechowywanego w rejestrze. Nazwa ta jest przekazywana jako parametr do metody Zend::registry() w celu powtórnego odebrania obiektu.

Parametr $name musi być łańcuchem znaków, w rejestrze mogą być przechowywane tylko obiekty, obiekty nigdy nie mogą być usuwane z rejestru, a instancja obiektu może być zarejestrowana tylko raz. Złamanie tych zasad spowoduje wyrzucenie wyjątku Zend_Exception.