Linux Kernel  3.7.1
 All Data Structures Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations
kdebug.h File Reference

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  die_val {
  DIE_BREAKPOINT, DIE_SSTEP, DIE_NMI, DIE_OOPS,
  DIE_BREAK = 1, DIE_FAULT, DIE_OOPS, DIE_MACHINE_HALT,
  DIE_MACHINE_RESTART, DIE_MCA_MONARCH_ENTER, DIE_MCA_MONARCH_PROCESS, DIE_MCA_MONARCH_LEAVE,
  DIE_MCA_SLAVE_ENTER, DIE_MCA_SLAVE_PROCESS, DIE_MCA_SLAVE_LEAVE, DIE_MCA_RENDZVOUS_ENTER,
  DIE_MCA_RENDZVOUS_PROCESS, DIE_MCA_RENDZVOUS_LEAVE, DIE_MCA_NEW_TIMEOUT, DIE_INIT_ENTER,
  DIE_INIT_MONARCH_ENTER, DIE_INIT_MONARCH_PROCESS, DIE_INIT_MONARCH_LEAVE, DIE_INIT_SLAVE_ENTER,
  DIE_INIT_SLAVE_PROCESS, DIE_INIT_SLAVE_LEAVE, DIE_KDEBUG_ENTER, DIE_KDEBUG_LEAVE,
  DIE_KDUMP_ENTER, DIE_KDUMP_LEAVE, DIE_OOPS = 1, DIE_FP,
  DIE_TRAP, DIE_RI, DIE_PAGE_FAULT, DIE_BREAK,
  DIE_SSTEPBP, DIE_OOPS = 1, DIE_BREAKPOINT, DIE_GPF,
  DIE_OOPS = 1, DIE_BPT, DIE_SSTEP, DIE_PANIC,
  DIE_NMI, DIE_DIE, DIE_NMIWATCHDOG, DIE_KERNELDEBUG,
  DIE_TRAP, DIE_GPF, DIE_CALL, DIE_NMI_IPI,
  DIE_TRAP, DIE_NMI, DIE_OOPS, DIE_BREAKPOINT,
  DIE_SSTEP, DIE_UNUSED, DIE_OOPS, DIE_OOPS = 1,
  DIE_DEBUG, DIE_DEBUG_2, DIE_DIE, DIE_TRAP,
  DIE_TRAP_TL1, DIE_CALL, DIE_NMI, DIE_NMIWATCHDOG,
  DIE_OOPS = 1, DIE_INT3, DIE_DEBUG, DIE_PANIC,
  DIE_NMI, DIE_DIE, DIE_KERNELDEBUG, DIE_TRAP,
  DIE_GPF, DIE_CALL, DIE_PAGE_FAULT, DIE_NMIUNKNOWN,
  DIE_UNUSED, DIE_OOPS = 1
}
 

Enumeration Type Documentation

enum die_val
Enumerator:
DIE_BREAKPOINT 
DIE_SSTEP 
DIE_NMI 
DIE_OOPS 
DIE_BREAK 
DIE_FAULT 
DIE_OOPS 
DIE_MACHINE_HALT 
DIE_MACHINE_RESTART 
DIE_MCA_MONARCH_ENTER 
DIE_MCA_MONARCH_PROCESS 
DIE_MCA_MONARCH_LEAVE 
DIE_MCA_SLAVE_ENTER 
DIE_MCA_SLAVE_PROCESS 
DIE_MCA_SLAVE_LEAVE 
DIE_MCA_RENDZVOUS_ENTER 
DIE_MCA_RENDZVOUS_PROCESS 
DIE_MCA_RENDZVOUS_LEAVE 
DIE_MCA_NEW_TIMEOUT 
DIE_INIT_ENTER 
DIE_INIT_MONARCH_ENTER 
DIE_INIT_MONARCH_PROCESS 
DIE_INIT_MONARCH_LEAVE 
DIE_INIT_SLAVE_ENTER 
DIE_INIT_SLAVE_PROCESS 
DIE_INIT_SLAVE_LEAVE 
DIE_KDEBUG_ENTER 
DIE_KDEBUG_LEAVE 
DIE_KDUMP_ENTER 
DIE_KDUMP_LEAVE 
DIE_OOPS 
DIE_FP 
DIE_TRAP 
DIE_RI 
DIE_PAGE_FAULT 
DIE_BREAK 
DIE_SSTEPBP 
DIE_OOPS 
DIE_BREAKPOINT 
DIE_GPF 
DIE_OOPS 
DIE_BPT 
DIE_SSTEP 
DIE_PANIC 
DIE_NMI 
DIE_DIE 
DIE_NMIWATCHDOG 
DIE_KERNELDEBUG 
DIE_TRAP 
DIE_GPF 
DIE_CALL 
DIE_NMI_IPI 
DIE_TRAP 
DIE_NMI 
DIE_OOPS 
DIE_BREAKPOINT 
DIE_SSTEP 
DIE_UNUSED 
DIE_OOPS 
DIE_OOPS 
DIE_DEBUG 
DIE_DEBUG_2 
DIE_DIE 
DIE_TRAP 
DIE_TRAP_TL1 
DIE_CALL 
DIE_NMI 
DIE_NMIWATCHDOG 
DIE_OOPS 
DIE_INT3 
DIE_DEBUG 
DIE_PANIC 
DIE_NMI 
DIE_DIE 
DIE_KERNELDEBUG 
DIE_TRAP 
DIE_GPF 
DIE_CALL 
DIE_PAGE_FAULT 
DIE_NMIUNKNOWN 
DIE_UNUSED 
DIE_OOPS 

Definition at line 4 of file kdebug.h.