Linux Kernel  3.7.1
 All Data Structures Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Enumerations | Functions
kdebug.h File Reference

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  die_val {
  DIE_BREAKPOINT, DIE_SSTEP, DIE_NMI, DIE_OOPS,
  DIE_BREAK = 1, DIE_FAULT, DIE_OOPS, DIE_MACHINE_HALT,
  DIE_MACHINE_RESTART, DIE_MCA_MONARCH_ENTER, DIE_MCA_MONARCH_PROCESS, DIE_MCA_MONARCH_LEAVE,
  DIE_MCA_SLAVE_ENTER, DIE_MCA_SLAVE_PROCESS, DIE_MCA_SLAVE_LEAVE, DIE_MCA_RENDZVOUS_ENTER,
  DIE_MCA_RENDZVOUS_PROCESS, DIE_MCA_RENDZVOUS_LEAVE, DIE_MCA_NEW_TIMEOUT, DIE_INIT_ENTER,
  DIE_INIT_MONARCH_ENTER, DIE_INIT_MONARCH_PROCESS, DIE_INIT_MONARCH_LEAVE, DIE_INIT_SLAVE_ENTER,
  DIE_INIT_SLAVE_PROCESS, DIE_INIT_SLAVE_LEAVE, DIE_KDEBUG_ENTER, DIE_KDEBUG_LEAVE,
  DIE_KDUMP_ENTER, DIE_KDUMP_LEAVE, DIE_OOPS = 1, DIE_FP,
  DIE_TRAP, DIE_RI, DIE_PAGE_FAULT, DIE_BREAK,
  DIE_SSTEPBP, DIE_OOPS = 1, DIE_BREAKPOINT, DIE_GPF,
  DIE_OOPS = 1, DIE_BPT, DIE_SSTEP, DIE_PANIC,
  DIE_NMI, DIE_DIE, DIE_NMIWATCHDOG, DIE_KERNELDEBUG,
  DIE_TRAP, DIE_GPF, DIE_CALL, DIE_NMI_IPI,
  DIE_TRAP, DIE_NMI, DIE_OOPS, DIE_BREAKPOINT,
  DIE_SSTEP, DIE_UNUSED, DIE_OOPS, DIE_OOPS = 1,
  DIE_DEBUG, DIE_DEBUG_2, DIE_DIE, DIE_TRAP,
  DIE_TRAP_TL1, DIE_CALL, DIE_NMI, DIE_NMIWATCHDOG,
  DIE_OOPS = 1, DIE_INT3, DIE_DEBUG, DIE_PANIC,
  DIE_NMI, DIE_DIE, DIE_KERNELDEBUG, DIE_TRAP,
  DIE_GPF, DIE_CALL, DIE_PAGE_FAULT, DIE_NMIUNKNOWN,
  DIE_UNUSED, DIE_OOPS = 1
}
 

Functions

void die (struct pt_regs *, const char *)
 

Enumeration Type Documentation

enum die_val
Enumerator:
DIE_BREAKPOINT 
DIE_SSTEP 
DIE_NMI 
DIE_OOPS 
DIE_BREAK 
DIE_FAULT 
DIE_OOPS 
DIE_MACHINE_HALT 
DIE_MACHINE_RESTART 
DIE_MCA_MONARCH_ENTER 
DIE_MCA_MONARCH_PROCESS 
DIE_MCA_MONARCH_LEAVE 
DIE_MCA_SLAVE_ENTER 
DIE_MCA_SLAVE_PROCESS 
DIE_MCA_SLAVE_LEAVE 
DIE_MCA_RENDZVOUS_ENTER 
DIE_MCA_RENDZVOUS_PROCESS 
DIE_MCA_RENDZVOUS_LEAVE 
DIE_MCA_NEW_TIMEOUT 
DIE_INIT_ENTER 
DIE_INIT_MONARCH_ENTER 
DIE_INIT_MONARCH_PROCESS 
DIE_INIT_MONARCH_LEAVE 
DIE_INIT_SLAVE_ENTER 
DIE_INIT_SLAVE_PROCESS 
DIE_INIT_SLAVE_LEAVE 
DIE_KDEBUG_ENTER 
DIE_KDEBUG_LEAVE 
DIE_KDUMP_ENTER 
DIE_KDUMP_LEAVE 
DIE_OOPS 
DIE_FP 
DIE_TRAP 
DIE_RI 
DIE_PAGE_FAULT 
DIE_BREAK 
DIE_SSTEPBP 
DIE_OOPS 
DIE_BREAKPOINT 
DIE_GPF 
DIE_OOPS 
DIE_BPT 
DIE_SSTEP 
DIE_PANIC 
DIE_NMI 
DIE_DIE 
DIE_NMIWATCHDOG 
DIE_KERNELDEBUG 
DIE_TRAP 
DIE_GPF 
DIE_CALL 
DIE_NMI_IPI 
DIE_TRAP 
DIE_NMI 
DIE_OOPS 
DIE_BREAKPOINT 
DIE_SSTEP 
DIE_UNUSED 
DIE_OOPS 
DIE_OOPS 
DIE_DEBUG 
DIE_DEBUG_2 
DIE_DIE 
DIE_TRAP 
DIE_TRAP_TL1 
DIE_CALL 
DIE_NMI 
DIE_NMIWATCHDOG 
DIE_OOPS 
DIE_INT3 
DIE_DEBUG 
DIE_PANIC 
DIE_NMI 
DIE_DIE 
DIE_KERNELDEBUG 
DIE_TRAP 
DIE_GPF 
DIE_CALL 
DIE_PAGE_FAULT 
DIE_NMIUNKNOWN 
DIE_UNUSED 
DIE_OOPS 

Definition at line 10 of file kdebug.h.

Function Documentation

void die ( struct pt_regs ,
const char  
)

Definition at line 251 of file traps.c.