1.6. Zend::dump()

Metoda Zend::dump() wyświetla i/lub zwraca informacje o typie i wartości zmiennej. Jest aliasem dla funkcji PHP var_dump(). Metoda ujmuje dane wyjściowe w znaczniki (X)HTML <pre> oraz opcjonalnie dodaje etykietę.

<?php
	
dump($var, $label=null, $echo=true)

?>

Parametr $var określa wyrażenie lub zmienną na temat których chcemy wyświetlić informacje.

Parametr $label jest dowolnym tekstem dołączanym do informacji wyświetlanych przez metodę Zend::dump(). Jest przydatny gdy na jednym ekranie wyświetlamy informacje na temat większej ilości zmiennych lub wyrażeń.

Parametr logiczny $echo kontroluje czy informacje na temat zmiennej lub wyrażenia są przez metodę Zend::dump() wyświetlane. Jeśli parametr ma wartość TRUE, to metoda wyświetli dane. Niezależenie od wartości parametru $echo, metoda zawsze zwraca informacje na temat zmiennej lub wyrażenia.