1.5. Zend::isReadable()

Zwraca TRUE jeśli jest możliwy odczyt pliku, w przeciwnym wypadku zwraca FALSE.

<?php
	
isReadable($filename)

?>

Parametr $filename określa nazwę pliku do sprawdzenia, może on zawierać informacje o ścieżce. Ta metoda jest aliasem dla funkcji PHP is_readable(). Różnią się one tym, że funkcja PHP nie sprawdza ścieżek z dyrektywy include_path, a metoda Zend::isReadable() sprawdza.