1.4. Zend::loadInterface()

Zend::loadInterface() działa identycznie jak Zend::loadClass(), jednak zamiast klasy ładuje interfejs.

<?php
	
loadInterface($interface, $dirs)

?>

Metoda Zend::loadClass() nie może być używana do ładowania interfejsów ponieważ funkcja PHP class_exists() nie może sprawdzać istnienia interfejsów (od wersji PHP 5.0.2). Zamiast niej używamy metody Zend::loadInterface().

Jeśli próbuje się załadować interfejs zawierający podkreślniki w nazwie, a parametr $dirs ma wartość null (wartość domyślna), to metoda Zend::loadInterface() spróbuje automatycznie pobrać parametr $dirs z nazwy interfejsu zamieniając podkreślniki na separatory katalogów. Na przykład jeżeli parametr $interface ma wartość Zend_Example_Interface, to zostanie załadowany interfejs Zend/Example/Interface.php.