1.3. Zend::loadClass()

Zend::loadClass() ładuje plik PHP o nazwie w postaci "$className.php", a następnie sprawdza czy istnieje klasa o nazwie $className.

<?php
	
loadClass($class, $dirs)

?>

Jeśli plik nie zostaje znaleziony lub gdy po załadowaniu pliku klasa nie istnieje wyrzucany jest wyjątek Zend_Exception. Do załadowania pliku używana jest metoda Zend::loadFile(), a parametr $dirs jest do niej bezpośrednio przekazywany.

Jeśli próbuje się załadować klasę zawierającą podkreślniki w nazwie, a parametr $dirs ma wartość null (wartość domyślna), to metoda Zend::loadClass() spróbuje automatycznie pobrać parametr $dirs z nazwy klasy zamieniając podkreślniki na separatory katalogów. Na przykład jeżeli parametr $class ma wartość Zend_Example_Class, to zostanie załadowana klasa Zend/Example/Class.php.