Przewodnik Programisty

Zend Framework

2006-07-11


Spis treści

1. Zend
1.1. Wstęp
1.2. Zend::loadFile()
1.3. Zend::loadClass()
1.4. Zend::loadInterface()
1.5. Zend::isReadable()
1.6. Zend::dump()
1.7. Zend::register()
1.8. Zend::registry()
2. Zend_Cache
2.1. Introduction
2.2. The theory of caching
2.2.1. The Zend_Cache factory method
2.2.2. Tagging records
2.2.3. Cleaning the cache
2.3. Zend_Cache frontends
2.3.1. Zend_Cache_Core
2.3.2. Zend_Cache_Frontend_Output
2.3.3. Zend_Cache_Frontend_Function
2.3.4. Zend_Cache_Frontend_Class
2.3.5. Zend_Cache_Frontend_File
2.3.6. Zend_Cache_Frontend_Page
2.4. Zend_Cache backends
2.4.1. Zend_Cache_Backend_File
2.4.2. Zend_Cache_Backend_Sqlite
2.4.3. Zend_Cache_Backend_Memcached
2.4.4. Zend_Cache_Backend_APC
3. Zend_Config
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zend_Config_Array
3.2.1. Wprowadzenie
3.3. Zend_Config_Ini
3.3.1. Wprowadzenie
3.4. Zend_Config_Xml
3.4.1. Wprowadzenie
4. Zend_Controller
4.1. Wstęp
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Proces Routingu
4.1.3. Dispatch Token
4.1.4. Proces Dispatchingu
4.2. Pierwsze kroki
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Konfiguracja serwera
4.2.3. Plik ładujący
4.2.4. Struktura katalogów
4.2.5. IndexController
4.3. Rozszerzanie
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Konwencje
4.3.3. Interfejs Routera
4.3.4. Interfejs dispatchera
4.4. Wtyczki
4.4.1. Wprowadzenie
5. Zend_Db
5.1. Zend_Db_Adapter
5.1.1. Introduction
5.1.2. Quoting Against SQL Injection
5.1.3. Direct Queries
5.1.4. Transactions
5.1.5. Inserting Rows
5.1.6. Updating Rows
5.1.7. Deleting Rows
5.1.8. Fetching Rows
5.2. Zend_Db_Profiler
5.2.1. Introduction
5.2.2. Using the Profiler
5.2.3. Advanced Profiler Usage
5.3. Zend_Db_Select
5.3.1. Introduction
5.3.2. Columns FROM a Table
5.3.3. Columns from JOINed Tables
5.3.4. WHERE Conditions
5.3.5. GROUP BY Clause
5.3.6. HAVING Conditions
5.3.7. ORDER BY Clause
5.3.8. LIMIT By Count and Offset
5.3.9. LIMIT By Page And Count
5.4. Zend_Db_Table
5.4.1. Introduction
5.4.2. Getting Started
5.4.3. Table Name and Primary Key
5.4.4. Inserting Rows
5.4.5. Updating Rows
5.4.6. Deleting Rows
5.4.7. Finding Rows by Primary Key
5.4.8. Fetching One Row
5.4.9. Fetching Multiple Rows
5.4.10. Adding Domain Logic
5.5. Zend_Db_Table_Row
5.5.1. Introduction
5.5.2. Fetching a Row
5.5.3. Modifying Values
5.6. Zend_Db_Table_Rowset
5.6.1. Introduction
5.6.2. Fetching a Rowset
5.6.3. Iterating Through the Rowset
6. Zend_Feed
6.1. Introduction
6.2. Importing Feeds with Zend_Feed
6.3. Retrieving Feeds from Web Pages
6.4. Consuming an RSS Feed
6.5. Consuming an Atom Feed
6.6. Consuming a Single Atom Entry
6.7. Modifying Feed and Entry structures
6.8. Custom Feed and Entry Classes
7. Zend_Filter
7.1. Zend_Filter
7.1.1. Wprowadzenie
7.1.2. Użycie
7.2. Zend_Filter_Input
7.2.1. Wprowadzenie
7.2.2. Opis działania
7.2.3. Przykłady użycia
8. Zend_Http
8.1. Zend_Http_Client
8.1.1. Wprowadzenie
8.1.2. Proste żądanie GET z określonymi nagłówkami HTTP
8.1.3. Żądania do wielu domen
8.1.4. Zmiana timeoutu HTTP
8.1.5. Dynamiczne ustawianie nagłówków HTTP
8.1.6. Wykonywanie żądań HTTP POST, PUT, oraz DELETE
8.2. Zend_Http_Response
8.2.1. Wprowadzenie
9. Zend_Json
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe użycie
9.3. Obiekty JSON
10. Zend_Log
10.1. Wprowadzenie
10.2. Rejestrowanie do pojedynczego dziennika
10.3. Priorytety wiadomości
10.4. Zaawansowane logowanie: wiele dzienników
11. Zend_Mail
11.1. Wprowadzenie
11.2. Wysyłanie przez SMTP
11.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP
11.4. Używanie innych transportów
11.5. E-mail w postaci HTML
11.6. Załączniki
11.7. Dodawanie odbiorców
11.8. Pole rozgraniczające MIME
11.9. Dodatkowe nagłówki
11.10. Zestawy znaków
11.11. Kodowanie
11.12. Uwierzytelnianie SMTP
12. Zend_Mime
12.1. Zend_Mime
12.1.1. Wprowadzenie
12.1.2. Metody statyczne i stałe
12.1.3. Tworzenie instancji Zend_Mime
12.2. Zend_Mime_Message
12.2.1. Wprowadzenie
12.2.2. Tworzenie instancji
12.2.3. Dodawanie części MIME
12.2.4. Obsługa pola rozgraniczającego (boundary)
12.2.5. Tworzenie obiektu Zend_Mime_Message z łańcucha znaków. (eksperymentalne)
12.3. Zend_Mime_Part
12.3.1. Wprowadzenie
12.3.2. Tworzenie instancji
12.3.3. Metody do renderowania części wiadomości do łańcucha znaków
13. Zend_Pdf
13.1. Introduction.
13.2. Creating and loading PDF documents.
13.3. Save changes to the PDF document.
13.4. Document pages.
13.5. Drawing.
13.5.1. Geometry.
13.5.2. Colors.
13.5.3. Shape Drawing.
13.5.4. Text Drawing.
13.5.5. Using fonts.
13.5.6. Image Drawing.
13.5.7. Line drawing style.
13.5.8. Fill style.
13.5.9. Rotations.
13.5.10. Save/restore graphics state.
13.5.11. Clipping draw area.
13.5.12. Styles.
13.6. Zend_Pdf module usage example.
14. Zend_Search
14.1. Overview
14.1.1. Introduction
14.1.2. Document and Field Objects
14.1.3. Understanding Field Types
14.2. Building Indexes
14.2.1. Creating a New Index
14.2.2. Updating Index
14.2.3. Updating Documents
14.3. Searching an Index
14.3.1. Building Queries
14.3.2. Search Results
14.3.3. Results Scoring
14.4. Query Types
14.4.1. Term Query
14.4.2. Multi-Term Query
14.4.3. Phrase Query
14.5. Character set.
14.5.1. UTF-8 and single-byte character sets support.
14.6. Extensibility
14.6.1. Text Analysis
14.6.2. Scoring Algorithms
14.6.3. Storage Containers
14.7. Interoperating with Java Lucene
14.7.1. File Formats
14.7.2. Index Directory
14.7.3. Java Source Code
14.7.4. Using LuceneIndexCreation.jar
15. Zend_Service
15.1. Introduction
15.2. Zend_Service_Rest
15.2.1. Introduction
15.3. Zend_Service_Amazon
15.3.1. Introduction
15.3.2. Country Codes
15.3.3. Looking up a Specific Amazon Item by ASIN
15.3.4. Performing Amazon Item Searches
15.3.5. Using the Alternative Query API
15.3.6. Zend_Service_Amazon Classes
15.4. Zend_Service_Flickr
15.4.1. Introduction to Searching Flickr
15.4.2. Finding Flickr Users
15.4.3. Retrieving Flickr Image Details
15.4.4. Zend_Service_Flickr Classes
15.5. Zend_Service_Yahoo
15.5.1. Introduction
15.5.2. Searching the Web with Yahoo!
15.5.3. Finding Images with Yahoo!
15.5.4. Finding Local Businesses and Services with Yahoo!
15.5.5. Searching Yahoo! News
15.5.6. Zend_Service_Yahoo Classes
16. Zend_View
16.1. Wprowadzenie
16.1.1. Skrypt kontrolera
16.1.2. Skrypt widoku
16.2. Skrypt kontrolera
16.2.1. Przekazywanie zmiennych
16.2.2. Wykonywanie skryptu widoku
16.2.3. Ścieżki skryptu widoku
16.3. Skrypty widoków
16.3.1. Filtrowanie danych wyjściowych
16.3.2. System szablonów
16.4. Klasy pomocników
16.4.1. Wbudowane klasy pomocników
16.4.2. Ścieżki klas pomocników
16.4.3. Pisanie własnych klas pomocników
17. Zend_XmlRpc
17.1. Wprowadzenie
17.2. Zend_XmlRpc_Client
17.2.1. Wprowadzenie
17.2.2. Użycie parametrów
17.2.3. Informacje o parametrach
17.2.4. Uzyskiwanie odpowiedzi
A. Zend Framework PHP Coding Standard
A.1. Overview
A.1.1. Scope
A.1.2. Goals
A.2. PHP File Formatting
A.2.1. General
A.2.2. Indentation
A.2.3. Maximum Line Length
A.2.4. Line Termination
A.3. Naming Conventions
A.3.1. Classes
A.3.2. Interfaces
A.3.3. Filenames
A.3.4. Functions and Methods
A.3.5. Variables
A.3.6. Constants
A.4. Coding Style
A.4.1. PHP Code Demarcation
A.4.2. Strings
A.4.3. Arrays
A.4.4. Classes
A.4.5. Functions and Methods
A.4.6. Control Statements
A.4.7. Inline Documentation
B. Informacje o prawach autorskich
Indeks

Spis tabel

2.1. Available options
2.2. Available options
2.3. Available options
2.4. Available options
2.5. Available options
2.6. Available options
2.7. Available options
2.8. Available options
14.1. Zend_Search_Lucene_Field Types
15.1. Zend_Service_Amazon_Item Properties
15.2. Zend_Service_Amazon_Image Properties
15.3. Zend_Service_Amazon_OfferSet Properties
15.4. Zend_Service_Amazon_Offer Properties
15.5. Zend_Service_Amazon_SimilarProduct Properties
15.6. Zend_Service_Amazon_Accessories Properties
15.7. Zend_Service_Amazon_CustomerReview Properties
15.8. Zend_Service_Amazon_EditorialReview Properties
15.9. Zend_Service_Amazon_Listmania Properties
15.10. Zend_Service_Flickr_ResultSet Properties
15.11. Zend_Service_Flickr_Result Properties
15.12. Zend_Service_Flickr_Image Properties
15.13. Zend_Service_Yahoo_ResultSet
15.14. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet Properties
15.15. Zend_Service_Yahoo_Result Properties
15.16. Zend_Service_Yahoo_WebResult Properties
15.17. Zend_Service_Yahoo_ImageResult Properties
15.18. Zend_Service_Yahoo_LocalResult Properties
15.19. Zend_Service_Yahoo_NewsResult Properties
15.20. Zend_Service_Yahoo_Image Properties
17.1. Konwersja natywnych wartości PHP do typów XML-RPC
17.2. Obiekt Zend_XmlRpc_Value reprezentujący typy XML-RPC

Spis przykładów

2.1. Getting a frontend with Zend_Cache::factory()
2.2. Caching output with Zend_Cache output frontend
3.1. Ładowanie danych konfiguracyjnych z pliku INI
3.2. Dane konfiguracyjne przechowywane jako tablice PHP
3.3. Dane konfiguracyjne przechowywane w plikach INI
3.4. Dane konfiguracyjne przechowywane w plikach XML
6.1. Putting Zend_Feed to Work on RSS Feed Data
6.2. Basic Use of an Atom Feed
6.3. Reading a Single-Entry Atom Feed
6.4. Using the Entry Object Directly for a Single-Entry Atom Feed
6.5. Modifying an Existing Feed Entry
6.6. Creating an Atom Entry with Elements of Custom Namespaces
6.7. Extending the Atom Entry Class with Custom Namespaces
8.1. Wykonanie prostego żądania GET
8.2. Tworzenie prostego klienta Zend_Http_Client
8.3. Wysyłanie wielu nagłówków
8.4. Wykonywanie żądań do wielu domen
8.5. Wysyłanie danych POST za pomocą Zend_Http_Client
8.6. Praca z otrzymanymi danymi HTTP
11.1. Wysyłanie prostego e-maila za pomocą Zend_Mail
11.2. Wysyłanie e-maila przez SMTP
11.3. Wysyłanie wielu maili podczas jednego połączenia SMTP
11.4. Używanie innych transportów
11.5. Wysyłanie e-maila w postaci HTML
11.6. Wiadomości e-mail z załącznikami
11.7. Zmiana pola rozgraniczającego MIME
11.8. Dodawanie nagłówków do wiadomości e-mail
13.1. Create new or load existing PDF document.
13.2. Requesting specified revision of the PDF document.
13.3. Save PDF document.
13.4. PDF document pages management.
13.5. Draw a string on the page.
13.6. Draw a UTF-8-encoded string on the page.
13.7. Create a standard font.
13.8. Create a TrueType font.
13.9. Create a TrueType font, but do not embed it in the PDF document.
13.10. Do not throw an exception for fonts that cannot be embeded.
13.11. Do not compress an embedded font.
13.12. Combining font embedding options.
13.13. Image drawing.
13.14. Zend_Pdf module usage demo.
14.1. Custom text Analyzer.
15.1. A basic REST Request
15.2. Search Amazon Using the Traditional API
15.3. Search Amazon Using the Query API
15.4. Choosing an Amazon Web Service Country
15.5. Looking up a Specific Amazon Item by ASIN
15.6. Performing Amazon Item Searches
15.7. Search Amazon Using the Alternative Query API
15.8. Simple Flickr Photo Search
15.9. Finding a Flickr User by E-Mail Address
15.10. Retrieving Flickr Image Details
15.11. Searching the Web with Yahoo!
15.12. Finding Images with Yahoo!
15.13. Finding Local Businesses and Services with Yahoo!
15.14. Searching Yahoo! News
17.1. Proste zapytanie XML-RPC
17.2. Wywołanie serwisu XML-RPC z użyciem pliku sygnatur